BESÆTTELSESTIDEN, 1940-45

<<Tilbage

Det havde klassemæssigt stor betydning for Søndermarkskolen, at Sønderjyllandsskolen blev taget i brug til august 1942. Når de følgende år alligevel ikke blev så lette at komme igennem, var det jo ikke noget, der specielt gjaldt for Søndermarkskolen. Det var hele samfundet, der i de år mærkede den sidste verdenskrigs virkninger. Disse virkninger gjorde sig selvfølgelig også gældende inden for skolen: mangel på gulvklude, sæbe og mange andre ting, som er nødvendige i den daglige drift. Dertil kom mørklægning, flyvervarsling, hvor børnene flere gange måtte søge ned i beskyttelsesrummene, brændselsrationering, lysrationering, forbud mod brug af varmt vand og meget mere.

Betegnende for hele den tids vanskelighed med at fastlægge arrangementer inden for skolens forældrekreds er arrangementet, som blev planlagt i anledning af Søndermarkskolens 10 års jubilæum. Det var en festaften, som skulle holdes fredag den 7. januar 1944 kl. 19,30, men indbydelsen havde følgende fodnote:

»Bemærk! Hvis der fredag den 7. januar er spærretid fra et tidspunkt før kl. 23, afholdes sammenkomsten søndag den 9. januar kl. 15-17.«                                 


Indbydelse. Klik for større billede

Se de bevarede, håndkolorerede dias hér...Beretningen om Søndermarkskolen
under besættelsen kan hentes hér som PDF-fil
(20MB!)

I en beretning fra Søndermarkskolen, som blev udsendt i januar 1946, hed det om skoleåret 1944/45, at da var båndene blevet strammet så meget, at klasseforældre­møder, foredrag, underholdninger og lignende ikke mere kunne gennemføres. Effektiv rengøring var næsten umulig, flere af skolens undervisningslokaler var uanvendelige til undervisning på grund af luftværnsforanstaltninger. I den kolde tid var gymnastik aflyst og opvarmningen af klasselokaler utilstrækkelig. Luftalarmer forstyrrede undervisningen o. s. v.

Det var også i dette skoleår, at Søndermarkskolen i lighed med andre skoler på Frederiksberg blev beslaglagt af den tyske værnemagt.
Den første beslaglæggelse fandt sted, netop som skolen havde fået sommerferie i 1944. Det var selve værnemagten, der beslaglagde skolen fra 1. til 12. juli 1944, men rengøring og reparationer blev gennemført så betids, at skolen åbnede normalt efter sommerferien i august 1944.
Senere på skoleåret, den 25. marts om eftermiddagen, forlangte værnemagten igen, at Søndermarkskolen skulle rømmes og stilles til rådighed — denne gang for tyske flygtninge. Det lykkedes at få stillet en enkelt dag til rådighed for evakueringen, og ved enestående hjælp fra forældrenes side lykkedes det at få den fornødne oplagsplads og få tømt skolen.

Skolegangen blev i begyndelsen af april genoptaget med eftermiddagsundervisning på Lindevangskolen, men efter kun 3 dages undervisning på denne måde blev - den 7. april 1945 - også Lindevangskolen beslaglagt. Søndermarkskolen var da helt og fuldt sat på gaden, og der blev tilrettelagt en skolegang fordelt over undervisningssteder spredt over hele skolekredsen. Disse forhold varede ved, indtil de tyske flygtninge havde forladt skolen den 7. september 1945, og efter den nødvendige rengøring og reparation kunne klasserne atter rykke ind på Søndermarkskolen. Helt os selv var vi dog ikke. Gennem de følgende måneder indtil den 1. marts 1946 var Sønderjyllandsskolen indkvarteret på Søndermarkskolen, og vi havde skiftevis formiddags- og eftermiddagsundervisning.

(Fra Søndermarkskolens 25-års jubilæumsskrift, v/Vagn Petersen)

 

Skolegangsplan for perioden 11.04 - 7.9.1945
Hele 19 private adresser husede undervisning af Søndermarkskolens elever.


Til højre ses referatet af forældrerådsmødet (i dag vel nærmest skolebestyrelsesmøde) fra fredag d. 4. maj 1945.
Referatet er ganske kort, og den håndskrevne tekst lyder:


"Insp: Meddeler, at Lærerraadet har skiftet Formand.
Mødet hæves derpaa hurtigt og under ret eksalterede Former.
Der er netop kommet Meddelelse om Fred."


Billedgalleriet herunder viser situationer fra 'beslaglæggelsestiden'. Billederne er illustrationer fra hæftet om Søndermarkskolen under besættelsen samt pressefotos fra dagene i september 1945, hvor flygtningene atter forlod skolen, og eleverne kunne rykke ind igen.

Tyske flygtninge forlader skolen i august 1945

Skolen genåbnes 7. sep. 1945.

Frihedskæmpere ved NILFISK på Peter Bangsvej. Her blev der også holdt skole under beslaglæggelsen.

Der forestod en del oprydning...

Skole ude i byen.

Det er ikke sne, men vasketøj!