Dansk Skibsadoption

<<Tilbage

Dansk Skibsadoption blev stiftet 1948 af Foreningen til Søfartens Fremme som et led i oplysningsarbejdet om dansk skibsfart. Skibsadoptionen formidlede kontakt mellem skoler og skibe med udveksling af breve og andre former for hilsener. Mange skoler fik derved opbygget eksotiske eksempelsamlinger, og eleverne fik et indtryk af søfartens vilkår. Foreningens aktiviteter indstilledes gradvist i 1980'erne.

Billederne herunder stammer fra et foredrag afholdt på Søndermarkskolen i begyndelsen af 1958, hvor der blev overrakt gaver fra M/S ”Arngrim” fra Dampskibsselskabet ”Myren”. ”Arngrim” blev afleveret fra Nakskov Skibsværft i 1956 som nybygning nr. 143. Dets jomfrusejlads startede d. 22. sep. 1956 fra Nakskov, og turen gik bl.a. til Yawata i Japan. Skibet var fra starten adopteret af Søndermarkskolen. Skibet blev sendt til ophugning i 1972.
Læs her om søsætningen af M/S "Arngrim", som det blev skildret i NS-bladet nr. 19, juli 1956.

Du skal have Adobe Reader for at åbne filen. Har du den ikke, kan du hente den hér:


Klik på billedet for at se en større udgave.

   

   

Kaj Warming (tv) og skoleinspektør Vagn Petersen (i midten) studerer de mange gaver, som blev skænket til skolens geografisamling. Vi mangler desværre oplysninger om foredragsholderen.  

Som det ses herunder, eksisterer en stor del af samlingen endnu
ò

     

     

Stor tak til Nakskov skibs- og søfartsmuseum samt til fotograf Bent Mikkelsen for fotos og oplysninger.

 

Kilder:
Den Store Danske Encyklopædi
Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum v/ Lykke Herlov
Fotograf Bent Mikkelsen, Ringkøbing
Københavns Rådhusbibliotek v/ Sune Hundebøll


Certifikat tilegnet Søndermarkskolen, da M/S "Arngrim" krydsede ækvator i 1961.